-צילומי תדמית לאתר האינטרנט של צוות עורכי הדין  במשרד עו״ד נעמי לנדאו ושו׳ת.

 תמונת קאבר לדף הבית

 תמונות הצוות

-צילומי אווירה ואוכל למסעדת מולניו באתר rolירושלים , קרן היסוד 38

 קישור לאתר